За нас

/photos/AJBO09.jpgАсоциация "Жени без остеопороза" е пациентска неправителствена организация, създадена през 1998 г., пълноправен член на Международната фондация по остеопороза (IOF) и Международния алианс на пациентските организации (IAPO).

 Целите на асоциацията са свързани с:

  • превръщане в национален здравен приоритет на ранната диагностика и лечение на остеопорозата, за избягване на значимите икономически, социални и емоционални щети, причинени от заболяването, взимане на мерки срещу заболяването преди първата фрактура
  • повишаване информираността за рисковите фактори и последиците от остеопорозата,
  • мотивиране на хората в риск към действия, насочени към превенция, диагностика и лечение на заболяването,
  • осигуряване на ранен достъп до измерване на костната плътност,
  • лобиране за повишаване на реимбурсиране на медикаментите за лечение на остеопорозата.

Дейностите ни включват подготовка на образователни материали за пациентите, организиране на беседи, на маршрути на здравето и други форми на социални контакти на болните с остеопороза; провеждане на информационни и скринингови кампании в страната в сътрудничество с РЗИ, НСОПЛБ, общините и партньори от неправителствения сектор. Данните от тези кампании се предоставят на здравната администрация за провеждане на профилактични програми за ограничаване на последиците от заболяването в страната.