Превенцията – нашият отговор на ограниченията в достъпа до диагноза и лечение

През 2011 г. асоциация „Жени без остеопороза" с участието  на пациентските групи в страната планира и проведе масова кампания под мотото „Познавате ли риска си от остеопороза?",/photos/AK_AT.jpg която обхвана съставните общини на всички 28 административни области в страната. Кампанията беше подкрепена от Министерството на здравеоапзването и неговите структури /photos/PP1.jpg- Регионалните здравни инспекции и беше организирана в партньорство с местната власт, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, местни неправителствени организации, п/photos/MG.jpgенсионерски клубове, лидери на мнение. За шест месеца - от април до октомври 2011 г., бяха обхванати близо 200 общини в страната, а в кампанията се включиха повече от 20 000 души.

Проведените срещи, пресконференции, дискусии, както и изпратените множество писма до институциите през 2010 г. не доведоха до очакваното повишение на реимбурсацията на лечението на българските пациенти с остеопороза, което в началото на миналата година беше намалено от 50 на 25%/photos/AK.jpg. Както е известно, болните с остеопороза у нас ползват този минимум на финансиране на лечението си в условията на пълно отсъствие на реимбурсация на диагностиката на заболяването, въпреки увеличения брой на DXA скенери в страната.

На 19 октомври 2011 г. в Министерството на здравеопазването се проведе пресконференция, посветена на превенцията на остеопорозата. В нея взеха участие д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор в Министерството на здравеопазването, д-р Пламен Попиванов - ръководител на Сектор по костни метаболитни заболявания в Александровска болница в София, Ани Темелкова - представител на дирекция „Обществено здраве" в Министерството на здравеопазването и д-р Маша Гавраилова - представител на асоциация „Жени без остеопороза". Д-р Ангел Кунчев изтъкна, че сред многото заболявания в класификацията на болестите, остеопорозата е с приоритет в дейностите на Министерството на здравеопазването във връзка с нейната социална значимост. Ани Темелкова представи извършеното в рамките на Националната програма за ограничаване на остеопорозата 2006-2011 г. в областта на превенцията. Д-р Пламен Попиванов обърна внимание на ролята на витамин Д за профилактика и лечение на заболяването. Д-р Маша Гавраилова подчерта важността на информираността и познаването на личния риск и представи дейността по проекта „Не е късно да спрем остеопорозата", реализиран в старческите домове и пенсионерските клубове в страната благодарение на спечеления грант "IOF-Linda Edwards".