Октомври 2012: Месец за осведоменост и профилактика на остеопорозата

ОВЛАДЕЙТЕ ФРАКТУРИТЕ

Спрете цикъла от фрактури вследствие чупливост на костите

По повод Световния ден и месеца за осведоменост и профилактика на остеопорозата, Международната фондация по остеопороза (МФО) разработи глобална кампания, насочена към предотвратяването на вторичните фрактури. По мнението на експертите на МФО, това е най-важното действие, което директно ще допринесе за подобряване на грижата за пациентите и намаляване на разходите на здравеопазването, свързани със спираловидното увеличаване на остеопорозните фрактури по света.

"В света съществува огромна празнина по отношение на грижите, която поставя милиони пациенти с фрактура в сериозен риск от бъдещи фрактури. Кампанията "Овладейте фрактурите" се надява да затвори тази празнина и да направи реално предотвратяването на вторичните фрактури.“

Джон A. Канис, Президент на МФО

 

ВАЖНИ ФАКТИ

- Предходната фрактура увеличава около два пъти риска на пациента от бъдещи фрактури.

- Половината от пациентите с бедрена фрактура са страдали от предходна фрактура.

- Независимо от риска от бъдещи фрактури, преобладаващата част от пациентите с фрактури поради чупливост на костите нито са се изследвали, нито са се лекували, за да намалят риска си от фрактури.

- За да се постигне значително намаление на разпространението на бъдещи фрактури и свързаните с тях разходи, системите на здравеопазване трябва да се насочат към тези пациенти, които вече са страдали от фрактура, тъй като те са с най-висок риск за следващи фрактури.

 

ДОКАЗАНОТО РЕШЕНИЕ

Научните доказателства показват, че координираният мултидисциплинарен подход към грижите за пациентите е клинично и икономически най-подходящ в превенцията на вторичните фрактури. Систематичният подход към превенцията на вторични фрактури ще доведе до намаляване на броя им и значително спестяване на разходи за здравеопазването.

ФРАКТУРИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЧУПЛИВОСТ: ТЕЖЕСТ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ЗА СИСТЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИКИ Остеопорозата е позната като тихата епидемия, тъй като се развива без симптоми и болка, като костите прогресивно изтъняват и стават чупливи. Подобно на други хронични заболявания, остеопорозата е безсимпомна докато не се счупи кост. От този момент последствията от остеопорозата стават очевидни за пациента, за медицинските специалисти и системата на здравеопазването.

Фрактурите вследствие на чупливост на костите са познати като фрактури след минимална травма и обикновено са следствие на падания от височината на ръста. Те са всеобщи: една от всеки две жени и един от всеки петима мъже над 50 г. получава такава фрактура.

В световен мащаб през 2000 г. са установени 9 милиона нови фрактури вследствие на чупливост, от които 1,6 милиона са бедрени, 1,7 милиона са на китката, 0,7 милиона – на раменната кост и 1,4 милиона симптоматични вертебрални фрактури. Половината от тези фрактурите са на пациенти от Европа и Америка.

През 2005 г. Международната фондация по остеопороза оцени общите директни разходи за лечение на остеопорозни фрактури в Европа на 32 милиарда евро за година. Перспективите са това число да се увеличи на 38,5 милиарда евро през 2025 г. Голяма част от тези суми се свързват със здравни и социални разходи за лечение на бедрените фрактури. Но тежестта на вертебралните и небедрените фрактури също е значителна: през 2005 г. стойността на вертебралните фрактури в Европа е оценена на 719 милиона евро, а в САЩ здравно-икономически модел залага 37% от здравните разходи за небедрени остеопорозни фрактури. Сериозни и неоценени са икономическите последствия от разпространението на остеопорозата сред бързо нарастващото население на Азия, Латинска Америка и Средния Изток: през 2006 г. в Китай са изразходвани 1,6 милиарда долара за лечение на бедрени фрактури като се очаква сумата да се увеличи на 12,5 милиарда долара през 2020 и 265 милиарда долара през 2050 г.

Само 2 случая от всеки 10 счупвания на кости се изследват за остеопороза и се насочват за лечение

Не позволявайте на тихата епидемия да разруши повече човешки животи: ако позволим на остеопорозата да остане скрита, ние й даваме шанс да разрушава кост след кост. Ако вие самият имате счупване след 50 г. или познавате такива хора, обърнете се към лекар за изследване за остеопороза – това е най-важната стъпка, която трябва да предприемете, за да запазите костите си здрави и силни колкото е възможно по-дълго време.

В месеца за превенция и осведоменост за остеопорозата вие можете да намалите броя на фрактурите, като се включите в кампанията на Международната фондация по остеопороза „Овладейте фрактурите“. Ако имате болезнени симптоми в областта на гръбнака или бедрото, не се бавете, за да посетите лекаря за изследване и лечение. Фрактурите вследствие на чупливост на костите могат да се случат при такива прости неща от ежедневието като кашляне, навеждане напред, препъване в бордюра или повдигане на тежък предмет. Затова предпазете костите при тези ежедневни дейности днес, за да бъдете осведомени и за в бъдеще и да се предпазите от остеопорозата.

/photos/AJBO09.jpg

 

Материалите за Световния ден и месеца за осведоменост и профилактика на остеопорозата се разпространяват на български език от Асоциация „Жени без остеопороза“, член на Международната фондация по остеопороза